5 let záruky, ale pomůžeme kdykoliv

Kdykoliv zajistíme servis, opravu nebo vyrobíme další dveře k vašim stávajícím.

 

Nadstandardní záruka 5 let

Se zárukou SAPELI jste bez starostí déle, než byste čekali. Ptejte se na 5letou záruku u Vašeho prodejce.

 

Zajistíme i pozáruční servis

Naši pomocnou ruku neztrácíte ani po uplynutí záruční doby.

 

Poradíme zdarma

Často stačí k vyřešení problematiky pouze konzultace nebo rada, kterou vám poskytneme zdarma.

 

Seřídíme a nastavíme

Naši technici vědí přesně, kde co utáhnout, povolit či seřídit. Vše vám ale také náležitě vysvětlí a ukáží.

 

Péče o dveře

Myslíme opravdu na vše. Pro Vaše dveře máme speciální řadu čistících a ošetřujících prostředků.

 

 

Co všechno pokrývá záruka?

 • Prodloužená záruka 5 let se vztahuje na vybrané komplety prokazatelně dodané firmou SAPELI, s výjimkou kompletů v modelech Praktik
 • Komplety musí být namontovány certifikovanými nebo autorizovanými firmami pro prodej a servis produktů SAPELI
 • Musí být objednána servisní prohlídka. Více se dozvíte u Vašeho prodejce
 • Záruka se týká kompletů, kterými se rozumí dveře, zárubeň a kování, případně samozavírač
 • Všechny povrchové úpravy vyjma Sapelit, Fólie a Karton
 • Všechna skla
 • Všechny typy hran
 • Všechno kování z nabídky Sapeli vč. samozavíračů
 • Prodloužená záruka se vztahuje i na komplety prosklených stěn Sapeli

 

 

Není záruka jako záruka. A servis jako servis

Firma DETA, spol. s r.o. nabízí záruční a pozáruční servis výrobků SAPELI, nezávisle na právu zákazníka reklamovat výrobky a služby v zákonné záruční době. Servis spočívá v prověření funkčnosti dveří a zárubní, promazání závěsů a zámků a seřízení dveří.

 

V případě zjištěných závad, které nejdou odstranit bez vynaložení dalších nákladů při servisní prohlídce a které vznikly v důsledku zejména:

 • nevhodné údržby a obsluhy dveří a zárubní
 • používání dveří a zárubní pro jiné účely, než je pro jeho funkci obvyklé
 • mechanického poškození výrobku
 • poškození živelnou pohromou je možné se servisním technikem dohodnout odstranění takovéto závady za úplatu (např. i objednání nových dveří nebo zárubní)

 

Pravidelné servisní prohlídky jsou pro zákazníka povinné v případě, že chce uplatnit prodlouženou záruční dobu poskytovanou SAPELI v délce 60 měsíců. Bližší informace podají pracovníci jednotlivých prodejen.

 

Náklady na servisní prohlídku, které hradí zákazník: doprava servisního technika na místo servisní prohlídky:

po Brně - 550 Kč.

mimo Brno- 11,50 Kč/km tam i zpět

servis, seřízení a promazání jednoho kompletu dveří a zárubní nebo jen dveří - 300,-Kč/ks

 

 

Služby

Firma DETA spol. s r.o. se zabývá dodávkou a montáží dveří už od r. 1994. Na dvou vzorkovnách - SAPELI centrum v Brně a v Třebíči se o našeho zákazníka postará tým kvalifikovaných, odborně školených pracovníků. Tito pracovníci zákazníka nejen seznámí s kompletní nabídkou dveří, zárubní, plovoucích podlah a ostatních výrobků, ale jsou schopni poradit a nabídnout mu optimální řešení jeho potřeb. Samozřejmostí je pak zpracování cenové nabídky.

V případě, že není možné vyřešit některé technické problémy na vzorkovně, navštíví po dohodě místo budoucího užívání výrobku technik firmy DETA a provede konzultaci a navrhne řešení přímo na místě. v případě, že je zákazník spokojen s nabídkou, následuje uzavření smlouvy o dílo, případně kupní smlouvy a objednání zboží do výroby.

Po ukončení výroby a kompletace zakázky je se zákazníkem, v dostatečném předstihu, dohodnutý termín montáže. Montáž provádí kvalifikovaní, certifikovaní montéři, školení přímo firmou SAPELI a.s. Zakázka je ukončena předáním díla předávacím protokolem nebo zboží dodacím listem bez vad bránících užívání.